Pesis -sovelluksen kŠyttšehdot1. YleistŠ

Pesis (jŠljempŠnŠ "Sovellus") on Suomen pesäpalloliitto PPL ry:n mobiililaitteisiin ladattava sovellus. Sovellus sisŠltŠŠ maksujŠrjestelmŠn sŠhkšistŠ rahansiirtoa varten. Sovelluksen omistajana ja julkaisijana toimii Wallasvaara Engage Oy (jŠljempŠnŠ ÓJulkaisijaÓ) y-tunnus 2786950-7 ja sen sisŠltŠmŠ maksujŠrjestelmŠn omistaa PayiQ (jŠljempŠnŠ "Yhtiš"), y-tunnus 2564925-2. NŠitŠ sopimusehtoja sovelletaan Sovelluksen kŠyttššn. Sinulle tarjotaan Sovelluksen avulla vaihtoehtoisia tapoja maksaa eri kauppiaiden myymiŠ palveluja tai tuotteita Svea-maksulla, pankin debit tai credit kortilla tai puhelinoperaattoreiden Mobiilimaksulla. Sitoudut noudattamaan myšs valitsemasi maksutavan ja kyseisen kauppiaan sopimusehtoja.

2. Sopimuksen osapuolet ja sopimuksen synty

Sopimuksessa on 4 osapuolta: Yhtiš, julkaisija, ostamasi palvelun tuottaja eli Kauppias ja sinŠ Asiakas.

Sopimus syntyy kun rekisteršidyt Sovelluksen kŠyttŠjŠksi jŠljempŠnŠ kohdassa 4 mainitulla tavalla. RekisteršityessŠsi Sovelluksen kŠyttŠjŠksi tutustut nŠihin sopimusehtoihin, hyvŠksyt ne ja solmit samalla Sovelluksen kŠyttšŠ koskevan sopimuksen Julkaisijan sekŠ Yhtišn kanssa.

3. Sopimuksen solmimisen edellytykset

Sinun tulee olla 18 vuotta tŠyttŠnyt eli tŠysi-ikŠinen ja tŠysivaltainen. Myšs 15Š17-vuotiaat voivat solmia sopimuksen Yhtišn kanssa, mikŠli maksamiseen kŠytetŠŠn omalla tyšllŠ ansaittuja varoja.

YhtišllŠ on oikeus tarkistaa henkilšllisyytesi, mikŠli voimassa oleva lainsŠŠdŠntš sitŠ edellyttŠŠ.

Sovellusta saa kŠyttŠŠ ainoastaan yksityistŠ kŠyttšŠ varten ja laillisiin tarkoituksiin.

Sovellus on henkilškohtainen, ja ainoastaan sinulla on oikeus kŠyttŠŠ sitŠ. MikŠli vanhemmat ovat antaneet luvan voivat myšs alaikŠiset lapset kŠyttŠŠ vanhempien nimissŠ olevaa Sovellusta.

4. Rekisteršityminen Sovelluksen kŠyttŠjŠksi

RekisteršitymistŠ varten sinulle tulee olla:

Olet vastuussa rekisteršitymisen yhteydessŠ antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. TŠmŠ koskee esimerkiksi maksukortin ja maksutilin numeroa, matkapuhelinnumeroa ja sŠhkšpostiosoitetta. Yhtiš ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Sinulla on velvollisuus ilmoittaa vŠlittšmŠsti kaikista nimen, henkilštietojen, osoitteen tai muiden yhteystietojesi muutoksista kirjallisesti, sŠhkšpostilla tai Sovelluksen kŠyttšliittymŠn avulla. TŠmŠn sopimuksen hyvŠksymŠllŠ annat Yhtišlle oikeuden tarkastaa henkilš-, osoite- ja luottokelpoisuustietosi jokaisen maksutapahtuman yhteydessŠ.

YhtišllŠ on oikeus estŠŠ Sovelluksen kŠyttš, jos antamasi tiedot eivŠt ole oikein tai sinulla on luottohŠirišmerkintšjŠ.

5. Palvelun kŠytšssŠ erityisesti huomioitavia turvallisuusnŠkškohtia

Kun rekisteršidyt Sovelluksen kŠyttŠjŠksi sinun tulee luoda Sovellusta varten oma salasana.

Salasana ei saa olla helposti arvattavissa oleva koodi kuten 0000, 1234 tai syntymŠaikasi.

Salasana on henkilškohtainen eikŠ sitŠ saa luovuttaa toiselle henkilšlle. Sinun tulee sŠilyttŠŠ salasanasi huolellisesti ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada sitŠ tietoonsa tai kŠyttŠŠ sitŠ. Salasanaa ei saa kirjoittaa muistiin puhelimen yhteyteen tai sŠilyttŠŠ mobiililaitteessa.

Sinulla on velvollisuus ilmoittaa vŠlittšmŠsti Yhtišlle, mikŠli salasanasi on saattanut joutua jonkun toisen henkilšn haltuun. Ilmoitus voidaan tehdŠ milloin tahansa ilmoittamalla suljettava kŠyttŠjŠtunnus sŠhkšpostilla osoitteeseen sulkupalvelu@payiq.net. Ilmoitus on lŠhetettŠvŠ samasta sŠhkšpostiosoitteesta kuin minkŠ olet rekisteršinyt kŠyttŠjŠksi. Saat sŠhkšposti-ilmoituksen kun Yhtiš on jŠŠdyttŠnyt tilin.

KŠyttŠjŠtilisi pysyy suljettuna, kunnes olet ollut yhteydessŠ Yhtišn asiakaspalveluun, josta saat ohjeet tilisi uudelleen avaamiseen. Yhtiš voi jŠŠdyttŠŠ tilin myšs ilman ilmoitustasi, mikŠli Yhtiš epŠilee vŠŠrinkŠytšksiŠ.

Yhtiš ilmoittaa asiakkaalle vŠlittšmŠsti, mikŠli tilisi on jouduttu sulkemaan. Sovellusta kŠyttŠessŠsi sinun on noudatettava myšs muita itseŠsi velvoittavia sopimusehtoja, kuten esimerkiksi pankin, operaattorin tai luotonantajan sopimusehtoja.

Yhtiš ei koskaan vŠlitŠ sinun korttinumeroitasi tai henkilštunnustasi kolmansille osapuolille tai ulkopuolisille tahoille. Korttinumerot vŠlitetŠŠn ainoastaan maksutapahtuman kŠsittelyŠ varten tapahtumia kŠsittelevŠlle pankille, korttiyhtišlle, petoksen torjunnalle tai luotonantajalle.

Kaikki evŠsteet ja vŠlitallenteet on poistettava aina Sovelluksen kŠytšn jŠlkeen.

Sovelluksen vŠŠrinkŠytšn estŠmiseksi olet velvollinen sŠilyttŠmŠŠn mobiililaitettasi siten, etteivŠt ulkopuoliset pŠŠse esteettŠ kŠyttŠmŠŠn Sovellusta. Jos mahdollista, sinun on lukittava mobiililaitteesi tunnuskoodilla etkŠ saa paljastaa tunnuskoodia muille.

Olet itse vastuussa Sovelluksen oikeudettomasta kŠytšstŠ, joka on aiheutunut siitŠ, ettŠ olet luovuttanut Sovelluksen kŠytšn sen kŠyttššn oikeudettomalle, olet huolimattomuudellasi laiminlyšnyt salasanan turvallisen sŠilytyksen, tai et ole vŠlittšmŠsti ilmoittanut Yhtišlle salasanan ja Sovelluksen mahdollisesta joutumisesta toisille henkilšille.

Et ole vastuussa Sovelluksen oikeudettomasta kŠytšstŠ siltŠ osin, kuin Sovellusta on kŠytetty sen jŠlkeen kun olet pyytŠnyt YhtištŠ sulkemaan tilisi ja olet saanut vahvistuksen tilin sulkemisesta edellŠ tŠssŠ sopimuskohdassa kuvatulla tavalla.

6. Maksajan oikeus peruuttaa maksutoimeksianto

Koska tekemŠsi maksutoimeksianto toteutetaan vŠlittšmŠsti, maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa sen jŠlkeen kun olet hyvŠksynyt sen. Yhtiš toimii ainoastaan maksun vŠlittŠjŠnŠ ja sinun on sovittava maksun palautuksesta Kauppiaan kanssa. Palautusprosessin voi aloittaa palveluntarjoajan kotisivujen tai sŠhkšpostin kautta taikka puhelimitse. Kauppiaan yhteystiedot lšytyvŠt sŠhkšpostiisi saamastasi kuitista.

7. Maksutapahtuman valvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Olet velvollinen sŠŠnnšllisesti valvomaan Sovelluksella tekemiŠsi maksutoimeksiantoja ja sinun tulee ilmoittaa Yhtišlle oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystŠ sen havaitsemisesta.

MikŠli havaitset, ettŠ Sovelluksella antamasi maksutoimeksianto on toteutettu virheellisesti, tulee sinun ottaa vŠlittšmŠsti yhteyttŠ siihen maksutapaa tarjoavaan yritykseen esim. pankin luottokortti, jonka olet liittŠnyt kŠyttŠjŠtiliisi. Pankki tai maksutapaa tarjoava yritys selvittŠŠ virheellisesti toteutetut maksutapahtumat.

8. Sopimuksen voimassaolo ja pŠŠttyminen

TŠmŠ sopimus on voimassa toistaiseksi.

Voit irtisanoa sopimuksen pŠŠttymŠŠn 30 vuorokauden kuluessa siitŠ lukien, kun olet lŠhettŠnyt irtisanomisilmoituksen Yhtišn asiakaspalveluun sŠhkšpostitse. Huomaa, ettŠ sopimus ei pŠŠty vain Sovelluksen poistamisella omasta mobiililaitteestasi.

Yhtiš voi irtisanoa tŠmŠn sopimuksen pŠŠttymŠŠn 30 vuorokauden kuluessa irtisanomisesta. Yhtiš ilmoittaa irtisanomisesta lŠhettŠmŠllŠ ilmoituksen Sovellukseen rekisteršitymisen yhteydessŠ ilmoittamaasi sŠhkšpostiosoitteeseen.

YhtišllŠ on oikeus purkaa tŠmŠ sopimus vŠlittšmŠsti, jos olet olennaisesti rikkonut tŠmŠn sopimuksen ehtoja. Sopimus, ja oikeutesi kŠyttŠŠ Sovellusta, lakkaavat kun Yhtiš on lŠhettŠnyt purkuilmoituksen Sovellukseen rekisteršitymisen yhteydessŠ ilmoittamaasi sŠhkšpostiosoitteeseen.

9. Immateriaalioikeudet

Yhtiš pidŠttŠŠ itsellŠŠn kaikki immateriaalioikeudet kehittŠmŠŠnsŠ jŠrjestelmŠŠn, siihen liittyvŠŠn tekniikkaan, sopimuksiin ja dokumentteihin, joihin sinulla on pŠŠsy tŠmŠn sopimuksen perusteella. Julkaisija pidŠttŠŠ itsellŠŠn kaikki immateriaalioikeudet sovellukseen liittyen. Kauppias pidŠttŠŠ kaikki immateriaalioikeudet Pesäpalloliittoon liittyen.

10. Mobiililaitteen toiminta ja tietoturva

SinŠ vastaat oman mobiililaitteesi toiminnasta. Yhtiš ei ole vastuussa mobiililaitteesi toiminnasta tai yhteydestŠ verkko-operaattoriin.

Yhtiš vastaa omasta ohjelmistostaan ja sen kŠyttššn liittyvŠstŠ tietoturvasta.

11. Vahingonkorvausvastuu ja vahingon rajoittaminen

Yhtiš vastaa huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vŠlillisistŠ vahingoista, jotka ovat syy-yhteydessŠ Yhtišn lain tai sopimuksen vastaiseen menettelyyn ja jotka ovat olleet Yhtišn kohtuudella ennakoitavissa, ja sen mŠŠrŠ on rajoitettu 50 Euroon.

Yhtiš ei kuitenkaan vastaa Sovelluksella tehdyn maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneesta virheestŠ tai laiminlyšnnistŠ aiheutuneesta vŠlillisestŠ vahingosta.

Olet velvollinen ryhtymŠŠn kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos laiminlyšt vahingon rajoittamisen, vastaat itse vahingosta tŠltŠ osin.

Yhtiš ei vastaa vahingosta, joka johtuu viranomaisten toimenpiteestŠ, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytymisestŠ, lakosta, tyšsulusta, boikotista, kauppasaarrosta tai muusta yhtŠ merkittŠvŠstŠ ja epŠtavallisesta YhtišstŠ riippumattomasta syystŠ.

12. Reklamaatiot

Maksutoimeksiannon vŠlittŠmiseen kohdistuvat reklamaatiot tehdŠŠn sŠhkšpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@payiq.net. Reklamaatiot tulee tehdŠ kohtuullisessa ajassa siitŠ kun olet havainnut virheen maksutoimeksiannon vŠlittŠmisessŠ, kuitenkin viimeistŠŠn kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Reklamaatiot ostamastasi palvelusta tulee osoittaa Kauppiaalle, jonka tiedot lšydŠt sŠhkšpostiisi saamastasi kuitista.

13. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

TŠhŠn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitŠ, mistŠ maasta Sovellusta kŠytetŠŠn.

Jos sopimukseen liittyvŠŠ erimielisyyttŠ ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet siinŠ kŠrŠjŠoikeudessa, jonka tuomiopiirissŠ Yhtišn kotipaikka on tai sen hallintoa pŠŠasiallisesti hoidetaan. Jollei sinulla ole asuinpaikkaa Suomessa, erimielisyydet kŠsitellŠŠn siinŠ kŠrŠjŠoikeudessa, jonka tuomipiirissŠ YhtišllŠ on kotipaikka tai sen hallintoa pŠŠasiallisesti hoidetaan.

14. Henkilštiedot ja tietoturva

Yhtiš kerŠŠ ja sŠilyttŠŠ Sovellukseen kirjautumisen yhteydessŠ antamiasi tietoja sinusta.

Yhtiš kŠsittelee tietoja tŠyttŠŠkseen velvoitteensa sinua kohtaan palvelussa, hallinnossa sekŠ laskutuksessa ja tŠyttŠŠkseen lain ja muiden asetusten mukaiset velvollisuutensa sekŠ kehittŠŠkseen omia ja yhteistyškumppaniensa tuotteita ja palveluita. MikŠli velvoitteiden tŠyttŠmiseksi on tarpeen, Yhtiš antaa tietoja myšs yhteistyškumppaneilleen. NŠiden ehtojen hyvŠksymisellŠ annat suostumuksesi sille, ettŠ tietoja saatetaan kŠyttŠŠ edellŠ mainittuihin tarkoituksiin Yhtišn tai yhteistyškumppaniemme toimesta. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitŠ kirjallisesti Yhtišn asiakaspalveluun. Ilmoitus on lŠhetettŠvŠ sŠhkšpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@payiq.net.

Sinulla on oikeus pyynnšstŠ saada maksuttomasti kerran vuodessa tieto henkilštiedoista, jotka Yhtiš on sinusta rekisteršinyt. MikŠli ne ovat virheellisiŠ, epŠtŠydellisiŠ tai tarpeettomia, on sinulla oikeus pyytŠŠ tietojen korjausta tai poistamista.

Sovellukseen liittyvŠ viestintŠ saattaa sisŠltŠŠ myšs markkinointia. Voit kieltŠŠ markkinoinnin.

15. Sopimukset Kauppiaasi kanssa

Yhtiš ei ole vastuussa kauppiaan myymistŠ tuotteista ja palveluista, niiden laadusta tai toimituksesta, vaan Yhtišn tehtŠvŠ tŠssŠ palveluketjussa on ainoastaan maksupalvelun vŠlittŠminen. Yhtiš ei vastaa Asiakkaan ja Kauppiaan vŠlisistŠ sopimuksista. Sinun on sovittava kauppiaan kanssa mahdollisista tuotteiden palautuksista, reklamaatioista ja kauppasumman palauttamisesta.

Sinun ja kauppiaan vŠlistŠ sopimusta koskevassa riidassa vaatimukset on osoitettava kauppiaalle. Yhtiš ei missŠŠn tapauksessa kanna vastuuta Asiakkaan ja Kauppiaan vŠlisestŠ riidasta, sopimuksesta tai Kauppiaan sopimusvelvoitteista.

 

 

Yksityisyydensuoja

PayiQ Oy, Wallasvaara Engage Oy, PN Turku Oy ja heidŠn kumppanit ("PayiQ, Wallasvaara Engage ja PN Turku"), ovat sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttŠsi ja noudattamaan voimassaolevia tietosuojan ja yksityisyyden suojan lakeja. TŠssŠ yksityisyydensuojakŠytŠnnšssŠ ("Yksityisyydensuoja") kuvataan, miten kerŠŠmme ja kŠytŠmme henkilštietoja silloin, kun PayiQ, Wallasvaara Engage ja PN Turku ovat rekisterinpitŠjiŠ, tai kun viittaamme tŠmŠn Yksityisyydensuojan sovellettavuuteen. "Henkilštiedot" tarkoittavat tietoja, jotka liittyvŠt sinuun tai muuhun todennettavaan henkilššn.

Saatamme antaa lisŠŠ yksityisyyden suojaan liittyviŠ ilmoituksia liittyen joihinkin tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Ne saattavat tŠydentŠŠ tŠtŠ Yksityisyydensuojaa koskien kyseisiŠ tuotteita tai palveluita. MikŠli tŠllaisten ilmoitusten ja tŠmŠn Yksityisyydensuojan vŠlillŠ on eroavaisuuksia, ovat kyseiset ilmoitukset ensisijaisia.

Laitteellasi oleva ohjelmisto tai sen kŠyttŠmŠ palvelu voi kŠyttŠŠ nŠitŠ tietoja. Tuotteemme tai palvelumme voivat sisŠltŠŠ linkkejŠ muiden yhtišiden sivustoille tai kŠyttŠŠ palveluita, joiden tietosuojakŠytŠnnšt ovat kyseisten tahojen omia. PayiQ ei vastaa muiden palveluntarjoajien tietosuojakŠytŠnnšistŠ. Suosittelemme perehtymŠŠn kyseisten toimijoiden tietosuojailmoituksiin.

Jos et hyvŠksy tŠtŠ Yksityisyydensuojaa, ŠlŠ kŠytŠ tuotteitamme tai palveluitamme tai luovuta kŠyttššmme henkilštietojasi.

MitŠ tietoja kerŠŠmme ja seuraamme

PyydŠmme henkilštietoja kun teet tilauksen, rekisteršit tuotteen, pyydŠt palvelua, vastaat kyselyyn, osallistut kilpailuun, vastaat meille tai kŠytŠt tiettyjŠ muita toiminteita palveluissamme. Esimerkiksi:

Jos lŠhetŠt meille tilauksen, pyydŠmme sinulta tarpeellisia tietoja - kuten nimesi, osoitteesi ja luottokortin numeron. Jos pyydŠt teknistŠ tukea verkossa, pyydŠmme sinulta tietoja - kuten nimesi osoitteesi ja tietoja tietokoneen laitteistosta, ohjelmistosta ja ongelman luonteesta. Teet aina itse pŠŠtšksen siitŠ, ettŠ kŠytŠtkš mitŠŠn toimintaa, joka pyytŠŠ henkilškohtaisia tietoja. Jos et halua antaa pyydettyjŠ tietoja, et ehkŠ voi suorittaa haluamaasi toimintoa.

PyydŠmme sijantitietoja kun teet tilauksen. KŠytŠmme tŠtŠ tietoa ostosten turvaamiseksi.

Miten kŠytŠmme tietoja, joita kerŠŠmme ja seuraamme

Saatamme kŠyttŠŠ henkilškohtaisia tietoja seuraavilla tavoilla:

Keille tietojasi voidaan luovuttaa

Ajoittain saatamme antaa tietosi valituille liikekumppaneille, jotta he voisivat kommunikoida tuotteista tai palveluista, joiden he uskovat olevan tŠrkeitŠ sinulle tai yrityksellesi. Jos haluat, ettŠ emme anna tietoja liikekumppaneillemme, voit kertoa siitŠ meille ottamalla meihin yhteyttŠ.

LisŠksi me voimme kŠyttŠŠ ulkopuolisia toimijoita palvelujen tuottamiseen meille. NŠitŠ kumppaneita voidaan kŠyttŠŠ tuotteiden lŠhettŠmiseen, teknisen tuen antamiseen tai tilausten kŠsittelyyn. EdellytŠmme, ettŠ palveluntarjoajat sŠilyttŠvŠt asiakkaiden henkilškohtaisia tietoja turvallisesti ja luottamuksellisesti. Vaadimme myšs, ettŠ nŠmŠ kumppanit kŠyttŠvŠt henkilštietoja vain meidŠn osoittamaamme tarkoitukseen.

Huomaa, ettŠ tietyissŠ tapauksissa voi olla tarpeen, ettŠ joudumme paljastamaan henkilškohtaisia tietoja viranomaisille, tai muutoinkin kun oikeudelliset sŠŠdškset meitŠ niin velvoittavat.

Turvallisuus ja laatu liittyen henkilštietoihin

Olemme ottaneet kŠyttššn erinŠisiŠ turvatoimia kansainvŠlisten kŠytŠntšjen mukaisesti suojaamaan henkilškohtaisia tietoja. NŠitŠ toimenpiteitŠ ovat muun muassa tekniset ja menettelylliset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vŠŠrinkŠytšltŠ, luvattomalta kŠytšltŠ tai luovuttamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

Pyrimme vilpittšmŠsti vastaamaan pyyntšihin pŠivittŠŠ tai korjata omia henkilštietojasi. Jos uskot, ettŠ meillŠ ei ole ajantasaisia henkilškohtaisia tietoja, voit kŠyttŠŠ jotakin muuta viestintŠkanavaa ottaaksesi meihin yhteyttŠ.

EvŠsteiden kŠyttš

Voimme ajoittain kŠyttŠŠ evŠsteitŠ. EvŠste on ainutkertainen tekstitiedosto, jonka nettisivusto voi lŠhettŠŠ kŠyttŠjŠn selaimeen. EvŠsteiden avulla palveluiden sisŠltšŠ voidaan rŠŠtŠlšidŠ kŠyttŠjŠkohtaisesti perustuen selaimen asetuksiin. Saatamme kŠyttŠŠ evŠsteitŠ muokkaamaan palvelumme tai tukisivustomme sisŠltšŠ, tai muistamaan sinut, kun rekisteršit tuotteita tai palveluita. Jos et halua sallia evŠsteitŠ selaimessasi, voit asettaa selaimesi hylkŠŠmŠŠn evŠsteet tai ilmoittamaan, kun verkkosivusto yrittŠŠ asettaa evŠsteen selaimeesi. EvŠsteiden torjuminen voi vaikuttaa kykyysi kŠyttŠŠ joidenkin tuotteidemme ja/tai palveluidemme sivuja.

Saatamme myšs kŠyttŠŠ evŠsteitŠ vierailujesi seurantaan palveluissamme. Vaikka palvelumme voivat kirjata automaattisesti IP-osoitteesi, ei tŠmŠ tieto tunnista sinua ja sinŠ pysyt anonyyminŠ.

Palveluiden verkkoliikenne

Voimme seurata verkkotunnuksia, IP-osoitteita ja selaintyyppejŠ, joita ihmiset kŠyttŠvŠt kŠyttŠessŠŠn palveluitamme. Tietojen avulla voimme seurata yhteenlaskettua kŠyttŠjŠmŠŠrŠŠ sekŠ liikennemalleja koko palvelussamme. TŠllainen tieto ei korreloi mihinkŠŠn henkilškohtaisiin tietoihin.

LinkittŠminen liikekumppaneihin

Sivuillamme saattaa olla useita yhteyksiŠ yhtišihin, joiden kanssa meillŠ on liikesuhde. Emme ole vastuussa liikekumppaneidemme yksityisyyden suojan kŠytŠnnšistŠ. Kehotamme sinua lukea heidŠn tietosuojalausuntonsa, sillŠ ne saattavat poiketa omistamme.

Muita nŠkškohtia yksityisyyteen

Muista, ettŠ tietojen, joita annat keskusteluryhmiin tai foorumeille, katsotaan olevan julkista tietoa. Se ei ole luottamuksellista. TŠllšin on olemassa riski, ettŠ tiedot voidaan kerŠtŠ ja muut voivat kŠyttŠŠ niitŠ. Ole varovainen ja vastuullinen, kun olet verkossa.

Muutokset tŠhŠn Yksityisyydensuojaan

SiinŠ tapauksessa, ettŠ merkittŠvŠ muutos on tulossa tietosuojakŠytŠntšihimme, niin siitŠ julkaistaan nŠkyvŠ ilmoitus sivustollamme. Jos muutos koskee henkilštietojasi kŠyttšŠ, niin kutsu sisŠltŠŠ ohjeet siitŠ, miten voit jŠttŠytyŠ pois tŠllaisesta kŠyttštarkoituksesta.

1.6.2017

 

PayiQ reklamaatiot:

asiakaspalvelu@payiq.net

 

Pesis-sovelluksen Julkaisija:

Wallasvaara Engage Oy

Linnankatu 3

20100, Turku

asiakaspalvelu@engage.fi